ФИЛТРИРАНЕ
Тема
Марка
Категория
Област
Монтаж
Източник на свет.
Лампа - Количество
Лампа - Обща Мощн.
Свет.поток
Цветова темп.
ъгъл Осветление
IP
IK
Клас
Основен - Материал
Основен - Цвят
Разсейв.- Материал
Разсейв.- Цвят
Способности

           

Марка: Cantalupi


SEALED FY1 

SEALED FY1 Blue 

Bob (2)

Carpi (2)

Carpi (2)

Carpi (2)

Carpi (2)

Cris 

Cris 

Cris 

Desert (2)

Diana (10)

Falk (2)

Falk (2)

Lecce (2)

Lecce (2)

Lecce (2)

Lecce (2)

Luisella (8)

Macro 3000K 

Macro 2700K (2)

Macro 3000K (2)

Macro 2700K 

Micro (6)

Ocean (4)
2001, 2019 INTERLIGHTING