ФИЛТРИРАНЕ
Тема
Марка
Категория
Област
Монтаж
Източник на свет.
Лампа - Количество
Лампа - Обща Мощн.
Свет.поток
Цветова темп.
ъгъл Осветление
IP
IK
Клас
Основен - Материал
Основен - Цвят
Разсейв.- Материал
Разсейв.- Цвят
Способности . . . . 
           

Марка: Aurora Luce


Bracket 

Bracket 

Bracket 

Bracket 

Bracket 

Bracket 

Марка: Blauet


Montage box (3)

Марка: Cantalupi


Dimmer (3)

Diffuser 

Diffuser 

Марка: Drees


503 (2)

Cable (3)

Cable 

Track (3)

Track (3)

Track (3)

Марка: Egoluce


Newton (6)

Box (2)

Quinta 

Fuso (2)

Switch 

Switch 

Cable 

Remote 

RGB Control 

RGB Control 

RGB Control 

Alea (4)

Fokus (2)

Alea (2)

Fokus (2)

Alea (2)

Cover 

Edy (2)

Edy (2)

Edy 

Edy 

Edy 

Tappo (2)

Fokus (2)

Alea (2)

Star (4)

Dot 

Pix 

Linea (4)

MontagePart 

MontagePart 

MontagePart 

MontagePart (3)

MontagePart 
 . . . . 
2001, 2019 INTERLIGHTING