ФИЛТРИРАНЕ
Тема
Марка
Категория
Област
Монтаж
Източник на свет.
Лампа - Количество
Лампа - Обща Мощн.
Свет.поток
Цветова темп.
ъгъл Осветление
IP
IK
Клас
Основен - Материал
Основен - Цвят
Разсейв.- Материал
Разсейв.- Цвят
Способности             

  Марка: Soher


  3025 

  3026 

  3041 

  3047 

  3259 

  3280 

  3281 

  3281.N 

  3282 

  3283 

  3285 

  3286 

  3349.N 

  3349.RP 

  3350 

  3352 

  3400 

  3513 

  3613 

  3800 

  3832 
  2001, 2019 INTERLIGHTING