ФИЛТРИРАНЕ
Тема
Марка
Категория
Област
Монтаж
Източник на свет.
Лампа - Количество
Лампа - Обща Мощн.
Свет.поток
Цветова темп.
ъгъл Осветление
IP
IK
Клас
Основен - Материал
Основен - Цвят
Разсейв.- Материал
Разсейв.- Цвят
Способности             

  Марка: Soher

  Наименование Източник на свет. IP/IK Основен - Цвят Разсейв.- Цвят Размери (мм) Цена без ДДС
  Вашата цена
  980x1200x750
  980x1760x750
  990x360x750
  930x840x840
  930x1420x840
  930x2000x840
  980x1200x750
  990x1760x750
  990x2360x750
  500x840x500
  1030x2450x840
  1030x1820x840
  1030x1110x840
  1030x2450x840
  1030x1820x840
  1030x1110x840
  980x1200x750
  980x1760x750
  980x2360x750
  800x1770x710
  980x1320x780
  980x1880x780
  980x2480x780
  740x1710x740
  810x2050x700
  450x420x420
  940x770x820
  940x1420x820
  940x2070x820
  1000x1110x900
  1000x1800x900
  1000x2450x900
  2001, 2021 INTERLIGHTING