ФИЛТРИРАНЕ
Тема
Марка
Категория
Област
Монтаж
Източник на свет.
Лампа - Количество
Лампа - Обща Мощн.
Свет.поток
Цветова темп.
ъгъл Осветление
IP
IK
Клас
Основен - Материал
Основен - Цвят
Разсейв.- Материал
Разсейв.- Цвят
Способности             

  Марка: Soher


  3384.C120 

  3384.C176 

  3384.C236 

  3406.C 

  3407.C 

  3408.C 

  3509.C120 

  3509.C 

  3509.C236 

  3524 

  3615.LROF 

  3616.LROF 

  3617.LROF 

  3715.LROF 

  3716.LROF 

  3717.LROF 

  3810.NOF 

  3811.NOF 

  3812.NOF 

  3833.COF 

  3858.COF 

  3859.COF 

  3860.COF 

  3869.COF 

  3872.COF 

  3922.E 

  3923.E 

  3924.E 

  3925.E 

  3939.C 
  2001, 2019 INTERLIGHTING