ФИЛТРИРАНЕ
Тема
Марка
Категория
Област
Монтаж
Източник на свет.
Лампа - Количество
Лампа - Обща Мощн.
Свет.поток
Цветова темп.
ъгъл Осветление
IP
IK
Клас
Основен - Материал
Основен - Цвят
Разсейв.- Материал
Разсейв.- Цвят
Способности

   . . . . 
             

  Марка: Bertozzi


  81 

  81 

  81 

  81 

  81 

  81 

  81 

  81 

  100 

  100 

  100 

  100 

  105 

  105 

  106 

  106 

  106 

  106 

  106 (2)

  108 (2)

  108 

  108 

  108 (2)

  108 

  108 (2)

  108 

  110 

  110 

  110 

  110 

  110 

  110 

  110 

  110 

  110 

  110 

  110 

  110 

  110 

  119 

  119 

  119 

  181 

  181 

  181 

  196 

  196 

  196 

  196 

  196 
   . . . . 
  2001, 2019 INTERLIGHTING