ФИЛТРИРАНЕ
Тема
Марка
Категория
Област
Монтаж
Източник на свет.
Лампа - Количество
Лампа - Обща Мощн.
Свет.поток
Цветова темп.
ъгъл Осветление
IP
IK
Клас
Основен - Материал
Основен - Цвят
Разсейв.- Материал
Разсейв.- Цвят
Способности             

  Марка: Soher


  3148 

  3261 

  3369.O 

  3369.C 

  3370.C 

  3370.O 

  3519 

  3520 

  3527 

  3618 

  3619 

  3626 

  3817 

  3819 

  3822 
  2001, 2019 INTERLIGHTING