ФИЛТРИРАНЕ
Тема
Марка
Категория
Област
Монтаж
Източник на свет.
Лампа - Количество
Лампа - Обща Мощн.
Свет.поток
Цветова темп.
ъгъл Осветление
IP
IK
Клас
Основен - Материал
Основен - Цвят
Разсейв.- Материал
Разсейв.- Цвят
Способности             

  Марка: Soher


  3178 

  3180 

  3183 

  3209 

  3211 

  3213 

  3238 

  3239 

  3241 

  3297 

  3300 

  3332 

  3340 

  3345 

  3362 

  3388 

  3507 

  3512 

  3606 

  3806 

  3835.COF 

  3835.CPT 

  3880.COF 

  3912 

  3927.LCN 

  3928.LCB 
  2001, 2019 INTERLIGHTING