ФИЛТРИРАНЕ
Тема
Марка
Категория
Област
Монтаж
Източник на свет.
Лампа - Количество
Лампа - Обща Мощн.
Свет.поток
Цветова темп.
ъгъл Осветление
IP
IK
Клас
Основен - Материал
Основен - Цвят
Разсейв.- Материал
Разсейв.- Цвят
Способности             

  Марка: Soher


  1029 

  3153 

  3166 

  3170 

  3173 

  3206 

  3207 

  3208 

  3219 

  3230 

  3240 

  3247 

  3269 

  3295 

  3301 

  3335 

  3401 

  3535 

  3629 

  3875 

  3906 

  3907 

  3919 

  3926 

  4008.LCNPT 

  819 
  2001, 2019 INTERLIGHTING