ФИЛТРИРАНЕ
Тема
Марка
Категория
Област
Монтаж
Източник на свет.
Лампа - Количество
Лампа - Обща Мощн.
Свет.поток
Цветова темп.
ъгъл Осветление
IP
IK
Клас
Основен - Материал
Основен - Цвят
Разсейв.- Материал
Разсейв.- Цвят
Способности             

  Марка: Soher


  3525.C208 

  3525.C228 

  3526.CD64 

  3526.CI64 

  3528.CA130 

  3528.C130 

  3529.C208 

  3529.C228 

  3625 

  3627.LRD 

  3627.LRI 

  3631 

  3632.LRA 

  3632 

  3633.LRA 

  3633 

  3820 

  3821.ND 

  3821.NI 

  3825.NA 

  3825 

  3827 

  3829 

  3829.N 

  3864 

  3865 
  2001, 2019 INTERLIGHTING