ФИЛТРИРАНЕ
Тема
Марка
Категория
Област
Монтаж
Източник на свет.
Лампа - Количество
Лампа - Обща Мощн.
Свет.поток
Цветова темп.
ъгъл Осветление
IP
IK
Клас
Основен - Материал
Основен - Цвят
Разсейв.- Материал
Разсейв.- Цвят
Способности             

  Марка: Soher


  1006 

  1006.3 

  1006.BA 

  1008 

  1008.3 

  1008.BA 

  1009 

  1009.3 

  1009.BA 

  1013 

  1013.3 

  1013.BA 

  1014 

  1014.3 

  1014.BA 

  1015 

  1015.3 

  1015.BA 

  1019 

  1019.3 

  1019.BA 

  1021 

  1021.BA 

  1051 

  1051.3 

  1051.BA 

  1181 (2)

  1181.BA 

  1215 

  1215.3 

  1215.BA 

  1267 

  1267.1 

  1267.3 

  1267.BA 

  1268 

  1268.1 

  1268.3 

  1268.BA 

  1268.BA 

  684 

  684.3 

  684.BA 
  2001, 2019 INTERLIGHTING