ФИЛТРИРАНЕ
Тема
Марка
Категория
Област
Монтаж
Източник на свет.
Лампа - Количество
Лампа - Обща Мощн.
Свет.поток
Цветова темп.
ъгъл Осветление
IP
IK
Клас
Основен - Материал
Основен - Цвят
Разсейв.- Материал
Разсейв.- Цвят
Способности             

  Марка: Soher


  6011.BB-OR 

  6011.BR-OR 

  6012.BB-OR 

  6012.BR-OR 

  6013.BB-OR 

  6013.BR-OR 

  6014.BB-OR 

  6014.BR-OR 

  6015.BB-OR 

  6015.BR-OF 

  6017.BB-OR 

  6017.BR-OR 

  6018.CR-OR 

  6018.BR-OR 

  6019.BB-OR 

  6019.BR-OR 

  6029.BB-OR 

  6029.BR-OR 

  6030.BB-OR 

  6030.BR-OR 

  6032.BB-OR 

  6032.BR-OR 

  6032.VE-OR 

  6034.BB-OR 

  6034.BR-OR 

  6035.BB-OR 

  6035.BR-OR 

  6035.VE-OR 

  6045.BB-OR 

  6045.BR-OR 

  6067.BB-OF 
  2001, 2019 INTERLIGHTING