ФИЛТРИРАНЕ
Тема
Марка
Категория
Област
Монтаж
Източник на свет.
Лампа - Количество
Лампа - Обща Мощн.
Свет.поток
Цветова темп.
ъгъл Осветление
IP
IK
Клас
Основен - Материал
Основен - Цвят
Разсейв.- Материал
Разсейв.- Цвят
Способности

             

  Марка: Soher


  1204 

  1395 

  1413.IN 

  1413 

  1427.IN 

  1427 

  1458 

  1465.IN 

  1465.MX 

  1465.OR 

  1470.IN 

  1470 

  1482.OR 

  341.IN 

  341 

  408.IN 

  408 

  409.IN 

  409 

  485.Q 

  485 

  511.1 

  519.IN 

  519 

  523.IN 

  523 

  547.IN 

  547 

  548.IN 

  548 

  554.IN 

  554 

  556.Q 

  556 

  559.IN 

  559 

  560.Q 

  560 

  561.Q 

  561 

  565.IN 

  565 

  570 

  570.IN 

  579.IN 

  579 

  580.Q 

  580 

  581.Q 

  581 
  2001, 2019 INTERLIGHTING