ФИЛТРИРАНЕ
Тема
Марка
Категория
Област
Монтаж
Източник на свет.
Лампа - Количество
Лампа - Обща Мощн.
Свет.поток
Цветова темп.
ъгъл Осветление
IP
IK
Клас
Основен - Материал
Основен - Цвят
Разсейв.- Материал
Разсейв.- Цвят
Способности             

  Марка: Soher


  1497.OR 

  1497.BA 

  1498.OR 

  1498.BA 

  1499.OR.VE 

  1499.BA.VE 

  6020.BB.OR 

  6027.BB.OR 

  6028.BB.OR 

  7013.VE 

  7023.VE 
  2001, 2019 INTERLIGHTING