ФИЛТРИРАНЕ
Тема
Марка
Категория
Област
Монтаж
Източник на свет.
Лампа - Количество
Лампа - Обща Мощн.
Свет.поток
Цветова темп.
ъгъл Осветление
IP
IK
Клас
Основен - Материал
Основен - Цвят
Разсейв.- Материал
Разсейв.- Цвят
Способности

             

  Марка: Castro

  Наименование Източник на свет. IP/IK Основен - Цвят Разсейв.- Цвят Размери (мм) Цена без ДДС
  Вашата цена
  ø700x400 4874 Лв
  ø520x650 3314 Лв
  ø1200x800
  ø450x700 2967 Лв
  ø920x900 1564 Лв
  ø1200x800 4843 Лв
  ø500x650 1991 Лв
  ø500x750 1995 Лв
  ø1200 3865 Лв
  ø800 2499 Лв
  ø1200 4435 Лв
  ø1200 3634 Лв
  900x400x400

  Марка: Soher

  Наименование Източник на свет. IP/IK Основен - Цвят Разсейв.- Цвят Размери (мм) Цена без ДДС
  Вашата цена
  ø1400x760
  480x1300x700
  760x2150x1060
  520x1700x900
  520x1700x900
  460x1700x900
  770x2150x1060
  490x1000x1000
  460x1000x1000
  470x1030x1030
  490x700x700
  470x730x730
  470x1230x730
  470x1230x1230
  470x1000x1000
  470x700x700
  470x1200x700
  490x1130x1130
  490x1300x1300
  520x1160x1160
  470x1000x1000
  440x1120x1120
  440x1120x1120
  490x1300x1300
  540x1400x1400
  600x700x700
  600x700x700
  600x700x700
  600x700x700
  ø1600x760
  ø1200x760
  760x2500x1300
  760x2500x1300
  1740x950x490
  500x1100x1100
  460x1100x1100
  ø1200x470
  2001, 2021 INTERLIGHTING