ФИЛТРИРАНЕ
Тема
Марка
Категория
Област
Монтаж
Източник на свет.
Лампа - Количество
Лампа - Обща Мощн.
Свет.поток
Цветова темп.
ъгъл Осветление
IP
IK
Клас
Основен - Материал
Основен - Цвят
Разсейв.- Материал
Разсейв.- Цвят
Способности


           

Категория: Тавански

Наименование Източник на свет. IP/IK Основен - Цвят Разсейв.- Цвят Размери (мм) Цена без ДДС
Вашата цена
2x Луминисцент T5 G5 230V 24W сив бял 112x699x275 619 Лв
2x Луминисцент T5 G5 230V 24W сив прозрачен 112x699x275 619 Лв
2x Луминисцент T5 G5 230V 39W сив бял 112x999x275 676 Лв
2x Луминисцент T5 G5 230V 39W сив прозрачен 112x999x275 676 Лв
Халоген G9 230V 40W матов ø130x100 68 Лв
Халоген G9 230V 40W матов 130x130x100 96 Лв
Халоген G9 230V 40W матов ø130x80 66 Лв
Халоген G9 230V 40W матов 80x130x130 92 Лв
Халоген G9 230V 60W прозрачен ø80x133 191 Лв
Халоген G9 230V 60W бял ø80x133 183 Лв
3x Халоген G9 230V 25W бял ø360x200 272 Лв
3x Халоген G9 230V 25W матов ø360x200 272 Лв
Луминисцент TC-L 2G11 230V 55W сив матов 70x780x180 383 Лв
2x Луминисцент TC-L 2G11 230V 55W сив матов 70x780x270 441 Лв
2x Луминисцент TC-L 2G11 230V 24W сив матов 70x500x270 348 Лв
2x Луминисцент TC-L 2G11 230V 24W сив матов 70x600x360 390 Лв
Луминисцент TC-L 2G11 230V 24W сив матов 70x500x120 233 Лв
Луминисцент TC-L 2G11 230V 24W сив матов 70x500x270 286 Лв
Халоген R7s-78mm 120W сив матов 63x310x310 183 Лв
Халоген R7s-78mm 120W сив матов 63x360x260 183 Лв
Халоген R7s-78mm 120W сив матов 63x360x260 214 Лв
Халоген R7s-78mm 120W сив 63x310x310 216 Лв
Халоген R7s-78mm 120W сив матов ø430x63 216 Лв
Халоген G9 230V 40W матов ø120x80 129 Лв
Халоген G9 230V 40W матов ø120x80 129 Лв
Халоген R7s-78mm 120W сив ø430x63 249 Лв

Категория: Висящи

Наименование Източник на свет. IP/IK Основен - Цвят Разсейв.- Цвят Размери (мм) Цена без ДДС
Вашата цена
2x Луминисцент T5 G5 230V 24W сив бял 112x699x275 687 Лв
2x Луминисцент T5 G5 230V 24W сив прозрачен 112x699x275 687 Лв
2x Луминисцент T5 G5 230V 39W сив бял 112x699x275 769 Лв
2x Луминисцент T5 G5 230V 39W сив прозрачен 112x699x275 769 Лв
4x Халоген R7s-78mm 80W бял 60x917x100 433 Лв
Луминисцент T5 G5 230V 39W бял 60x917x100 472 Лв

Категория: Стенни

Наименование Източник на свет. IP/IK Основен - Цвят Разсейв.- Цвят Размери (мм) Цена без ДДС
Вашата цена
Халоген R7s-78mm 120W 95x211x140 311 Лв
Халоген G9 230V 40W 105x78x85 113 Лв
Луминисцент Dulux E27 230V 20W 80x217x85 132 Лв
Халоген R7s-118mm 100W 80x217x85 150 Лв
Луминисцент GX24q-3 230V 26W 80x217x85 175 Лв
Халоген G9 230V 40W бял 105x88x85 134 Лв
Халоген R7s-118mm 100W бял 80x227x85 171 Лв
Луминисцент Dulux E27 230V 20W бял 80x227x85 177 Лв
Луминисцент GX24q-3 230V 26W бял 80x227x85 218 Лв
Халоген G9 230V 40W матов 25x50x150 189 Лв
Халоген G9 230V 40W матов 25x50x150 194 Лв
3x LED 2W матов 25x50x150
3x LED 2W матов 25x50x150
Халоген G9 230V 60W матов 50x50x175 185 Лв
Халоген R7s-78mm 80W матов 50x50x175 187 Лв
LED 7W матов 85x120x100 185 Лв
LED 7W матов 20x120x75 148 Лв
LED 7W матов 85x120x85 191 Лв
2001, 2021 INTERLIGHTING